Pakkauksesta paras media

Pakkauksesta paras media

Pakkauksesta paras media

Monien pakkaussuunnittelijoiden mielestä pakkaus on nykyään brändin ja tuotteen tehokkain markkinointiväline. Ainakin kuluttajille suunnatuissa tuotteissa trendinä näyttää olevan pakkauksen merkityksen kasvaminen myynnin edistäjänä. Uudet materiaalit sekä valmistustekniikat antavat paljon mahdollisuuksia entistä parempien asiakaskokemusten luomiseen ja myynnin kasvattamiseen.

Pakkauksen teho mediana perustuu siihen, että se tavoittaa kuluttajan tilanteissa, joissa hän on aidosti kiinnostunut tuotteesta kuten kaupassa, töissä ja kotona. Hyväksi koettu pakkaus myy tuotetta ja on osa hyvää asiakaskokemusta tuotetta käytettäessä. Tämä on tiedetty jo kauan, mutta pakkauksen merkitys asettuu uuteen valoon markkinointikanavien määrän ja erilaisten digitaalisten mediavaihtoehtojen lisääntyessä. Miten pakkauksia on suunniteltava monikanavaisessa maailmassa, jossa kuluttajalla on valtavasti valinnanvaraa ja mediavaihtoehtoja?

Suomen pakkausalan guruihin lukeutuva Matti Remes nostaa pakkauksen jopa tärkeimmäksi brändinrakentajaksi.

          Kuluttajapakkaukset ovat brändin tekemisen ydintä. Pakkaus määrittelee ja rakentaa brändin. Ei siis esimerkiksi muu markkinointiviestintä, joka hyvin usein on jakelun ja myynnin väline. Pakkauksessa kiteytyy tuotteen ja sen valmistajayrityksen strategia.

Remes on pakkaussuunnitteluun erikoistuneen Remes & Packartin toimitusjohtaja, joten hänen näkökulmastaan pakkaus on kaikki kaikessa tuotteen olemassaolon kannalta. Väheksymättä muuta markkinointia voi olla samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että oikein tehty pakkauksen suunnittelu on tuotteen valmistajan kannalta paras markkinointi-investointi. Pakkaus on Remeksen mukaan hyvä media.

          Pakkausta ei kuitenkaan koskaan tule asettaa muun markkinoinnin välineeksi. Pakkausdesignin elinkaari on pidempi kuin mainoskampanjan. Myös on-pack-promo kampanjoinnin määrää tulee säädellä, koska pakkauksen tulee heijastaa luotettavuutta ja mainonta pakkauksessa heikentää sitä.

Pakkaus on siis tärkeä ja hyvä media kuluttajan tavoittamisessa. Pakkaukselta odotetaan paljon ja sitä myös säädellään paljon. Monien markkinointikanavien maailmassa pakkausten suunnittelusta on tullut entistä vaativampaa, ja suunnitteluprosessi on siirtynyt entistä enemmän pakkaussuunnitteluun erikoistuneisiin yrityksiin. Aikaisemmin pakkaussuunnittelu oli mainostoimistojen käsissä ja sitä tehtiin muun työn ohessa.

Lue lisää pakkaussuunnittelun trendeistä Reino Lanton kirjoituksesta Print&Media -lehden numerosta 3/2014. Tilaa PM-lehti.

Kuvassa uudistettu Ainu-tuttipakkaus, jonka suunnitteli Remes & Packart.

 

 

 

UA-49236856-1