Lukemisesta tulee mediankäyttöä

Lukemisesta tulee mediankäyttöä

Lukemisesta tulee mediankäyttöä

Lukeminen kuulostaa yhä paremmalta kuin katselu. Niin paljon on ladattu arvostusta perinteiseen lukemiseen, jolla tarkoitetaan lähinnä painettujen lehtien ja kirjojen lukemista. Lukutaidon pelätään rapistuvan, jos katselemme yhä enemmän kuvia lukemisen sijasta.

Maailma ja mediat ovat kuitenkin entistä kuvallisempia, ja verkossa kuva sekä teksti kietoutuvat yhteen. Lukeminen on muutoksessa – mitä se itse asiassa nyt on? Suuri osa lukemisesta taitaa olla muuttunut mediankäytöksi ja vieläpä monen median käytöksi yhtä aikaa. Tähän johtopäätökseen päätyy myös luettuaan Lukemisen tavat -kirjan. Se yrittää kartoittaa lukemista sosiaalisen median aikakaudella.

Lukemisen tavat -kirja pohjautuu Tampereen yliopiston vuosina 2010 – 2012 toteuttamaan tutkimushankkeeseen ”Uudet lukemisyhteisöt – uudet lukutavat”. Hankkeessa tutkittiin 18 – 35 vuotiaiden nuorten aikuisten mediankäyttöä ja lukutottumuksia.

Kirjan parasta antia on mediasukupolvien ja lukijatyyppien vertailu. Mediasukupolven käsitteeseen tiivistyvät ikäluokan mediankäytön olennaiset piirteet. Toisessa päässä asteikkoa ovat 1930 – 1950 luvuilla syntyneet painettua sanaa rakastavat ”sanomalehtisukupolvet” ja toisessa päässä 2000 luvulla ja sen jälkeen syntyneet sosiaaliseen mediaan uppoutuneet ”diginatiivit”.  Mediasukupolvi ei kuitenkaan kata kaikkia ikäisiään, sillä ikääntynyt voi hyvin olla diginatiivi ja nuori aikuinen kirjatoukka.

Kirja kuvaa hyvin perinteisen tekstin lukemisen nivoutumista kaikenlaiseen kuvamaailmaan, jota media on täynnä. Lukeminen on itse asiassa vain osa mediankäyttöä. Vaikka perinteinen painettujen lehtien ja kirjojen lukeminen vähenee, luemme itse asiassa yhä enemmän tekstejä digitaalisessa muodossa yhtenä osana multimediaviestejä. Ne voivat sisältää tekstiä, kuvia, ääntä ja videota. Lukutaidon rinnalle onkin tullut medialukutaidon käsite tärkeänä tutkimusalueena.

Kirjassa ei kovin hyvin rajata lukemisen käsitettä, mikä olisi ollut hyödyllistä. Nyt kirja kertoo monilla eri käsitteillä enemmänkin mediankäytön trendeistä. Vaikka käsitteet välillä ovat epämääräisiä, on kirjan lukemisesta hyötyä kaikille niille, jotka tuottavat mediaan sisältöjä. Lukemisesta kaikki kuitenkin lähtee, pelkkä kuvien katselu ei vie kovin pitkälle.

Lukemisen tavat

Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella

Juha Herkman ja Eliisa Vainikka

Tampere University Press 2012

UA-49236856-1